دختری به نام تنهایی

بابای همگی
خوب یا بد،دیگه حوصله دنیای دیووونه مجازی رو ندارم! این چند سال این وبو داشتم و خیلی دوسش داشتم اما دیگه حوصله اینم رو ندارم! شاید یه روزی یه جایی یه وبلاگ دیگه! شاید هم یه زمانی این وبو از اول شرو کنم با یه حس بهتر از دنیا!
اگه حرفام خوب بودن یا تلخ و بد دیگه خلاصه شرمنده همگی! شما ادما که همتون بزرگ و خوبین به بزرگی خودتون ببخشین!
کاش همه روزای همتون قشنگ باشه!
این وب هم دیگه آپ نمیشه!!!
بابای همگیییییی[ چهارشنبه 10 مهر 1392 ] [ 10:29 ب.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
زن...
مرض در دل تو ،حجاب بر سر من!

حق حضانت برای تو ،درد زایمان برای من!

نام خانواده برای تو ،زحمت خانواده برای من!


چهار عقد ، برای تو ،"حسرت عشق" برای من!!

هزار صیغه برای تو ،حکم سنگسار برای من!

هوس برای تو! ،عفاف برای من!

برای تو فقط پوشش ع و ر ت ،برای من روکش! حتی شده صورت!!

هــــــــــــــزار ســـــــال گذشت این مرض درمان نشــــــــــــــد!! ..

همه چیز برای تو ؛ و هیچ برای من .

براستی زن بودن کار مشکلی است :

مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی ،

همانند یک مرد کار کنی ، شبیه یک دختر جوان به نظر برسی و مثل یک خانم مسن فکر کنی[ جمعه 22 شهریور 1392 ] [ 09:24 ق.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ...
ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ

ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ ...

ﻣﺜـﻞ ﺩﯼ , ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ , ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ

ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــ ـــــﺎﻥ

ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ

ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ

ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ ....

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــدنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــﻦ

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ


[ دوشنبه 21 مرداد 1392 ] [ 10:27 ق.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
خدایا...
خدایا

دلم مرهمی میخواهد از جنس خودت !

نزدیک

بی خطر

بخشنده

بی منت ...


[ پنجشنبه 27 تیر 1392 ] [ 06:48 ب.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
من...
ﻣــــــــﻦ..

ﺗﻨـــــــﻬﺎ ﮐــــــﻤﮯ ﻣﺘـــــﻔﺎﻭﺗـــــــــــﻢ...

ﻭﻗﺘـــــــﮯ ﺗﻤــــــﺎﻡ ﺩﺭﺩﻫـــــﺎﮮ ﺩﻧﯿـــــــﺎ....

ﺭﻭﮮ ﺷـــﺎﻧـــﻪ ﮮ ﺩﺧـــﺘـــﺮﺍﻧـــﻪ ﺍﻡ ﮐــــﻮﻩ ﻣﮯ ﺷـــﻮﺩ..

ﻣﻦ ﺑـــﻪ ﭘــــﻬﻨــــﺎﮮ ﺗﻤـــــﺎﻡ ﮐــــــﻮﻩ ﭘــــﺎﯾــــﻪ ﻫـــﺎ..

ﻟﺒــــــﺨﻨــــــــﺪ ﻣﮯ ﺯﻧــــــــﻢ..!!


[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 07:42 ب.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
قسمتی از شعر فروغ
به او جز از هوس چیزی نگفتند
در او جز جلوه ظاهر ندیدند
به هرجا رفت در گوشش سرودند
که زن را بهر عشرت افریدند


[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 11:57 ق.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
این منم
ایــ טּ منـم
دُخترے ڪہ لبخنـد میـزد زندگے را تآ هیچڪـس دردهآیَش را نفہـمـد !!

دُخترے ڪـہ دردهآیَش را
همچوטּ فرزندش در آغـوش مـے گرفت
تآ هیچڪـس دردهآیـش را هم اذیت نڪند ..

ایـטּ منـم دُخترے از تبآر ِدرد ُ رنج ڪـہ زندگے را لبخنـد میـزد ..
و همیشہ نقآب خندآنے بر چہـره اش دآشت

همیشہ غمگیـטּ بود ..
دُرُست مثل ِ عروسڪے
ڪہ دلش مـے خوآست گریــہ ڪُـند
اما خنده رآ بــر لبآنش دوختــہ بودنـد !!


[ چهارشنبه 19 تیر 1392 ] [ 11:24 ق.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
یک عمر گذشت
از یک عمر هم گذشت

دیوار کم آورده ام

برای چوب خط هایی که روی دیوار ِ اتاق می کشم

من حبس شدم

پشت میله های زندان ِ چوب خطی ِ خودم

درست به خاطر ندارم

برای چه خط می زنم روز هایم را

شاید قرار بود این چوب خط ها با یک روز خوب تمام شوند

من و دیوار تمام می شویم

چوب خط ها تمام نمی شوند


[ شنبه 15 تیر 1392 ] [ 11:03 ق.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
کمی دروغ بگو پینوکیو دروغ بگو...
کـَـمے دُروغ بــِگو پینُوکیو ....

دُروغ هاے تـُـو قابل تحمل تـَر بود !

بـخاطـِر کودَکے بود ُ شـیطـَـنـَتت

بـخاطـِر ایـלּ بود کـِﮧ دُنیاے آدَمـ ـا رو تـَجرُبــِﮧ نـَکرده بودے

کـِﮧ ببینے یــک دُروغ چــِﮧ ها نمیکــُنـَد !!

ایـלּ جا آدَمها دُروغـِشاלּ بـﮧبهای یک زندگے تـَمام میشـَوَد

بــِﮧ بـَـهاے یک دل شـِکـَستـَלּ .... !

اینجا دُروغ ها باعـِث مـَرگ ِ عـِـشق ُ اِعتـِماد میشوَد !!

اینجا آدَم ها دُروغ هاے شـ ـاخ دار مے گویـَـند

بــَعد دَماغ خـُود را جـَراحے پــِلاستیک مے کـُنـَند...


[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 08:57 ق.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
ساده هستم...
ساده هستم
ساده میبینم
ساده میپندارم زندگی را
نمیدانستم جرم میدانندسادگی را!!!
سادگی جرم است ومن مجرم ترین مجرم شهر
ساده می مانم
اما...
ترک نمی گویم پاکی این سادگی را

ادامه مطلب

[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 11:41 ق.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
مردها هم...
مردهـــــا هـــــم هـــــرزه میشونـــــد ...
امـــــا ...
ردپـــــای فاحشگـــــی شـــــان را ,
جامعـــــه ای پـــــاک میکنـــــد کـــــه ,
قانـــــون را شرعـــــا و عرفـــــا ...
مردانـــــه بـــــه خوردمـــــان داده اســـــت ...!

[ سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 ] [ 04:33 ب.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
آدمی را دیدم

آدمی را دیدم

که با سایه خود دردودل میکرد

چه رنجی میکشد او وقتی هوا ابریست...[ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 ] [ 07:06 ب.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
نمیدانم
نقـش یـــک درخــت خشک را در زنـدگی بازی میکـنم نمیـدانم که بایـد چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پـیــر...!!!

[ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 ] [ 06:52 ب.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
چقدر سخته...
چقـנر سختـ ـﮧ کـ ـﮧ زלּ باشـ ے و بخـوآے بـ ـﮧ یـ ـﮧ مــَـرנ مـَـرנونگـ ے یـآנ بـנے.......

[ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 ] [ 06:31 ب.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
من...
شِیـطــــآטּ نیـستــــم فِرشـتـﮧ هـَم نیـستم خُـבآ هَم نیستَم فـَقــــط בختَـــــــــــــرم!
ازنـوع سـآבه اش...حـَـوآ گونہ فـِـڪر میـڪنمـ فَقـط بـہ خاطـِرِ یـڪ ســیب...

[ چهارشنبه 7 فروردین 1392 ] [ 03:20 ب.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic