تبلیغات
دختری به نام تنهایی - کمی دروغ بگو پینوکیو دروغ بگو...

دختری به نام تنهایی

کمی دروغ بگو پینوکیو دروغ بگو...
کـَـمے دُروغ بــِگو پینُوکیو ....

دُروغ هاے تـُـو قابل تحمل تـَر بود !

بـخاطـِر کودَکے بود ُ شـیطـَـنـَتت

بـخاطـِر ایـלּ بود کـِﮧ دُنیاے آدَمـ ـا رو تـَجرُبــِﮧ نـَکرده بودے

کـِﮧ ببینے یــک دُروغ چــِﮧ ها نمیکــُنـَد !!

ایـלּ جا آدَمها دُروغـِشاלּ بـﮧبهای یک زندگے تـَمام میشـَوَد

بــِﮧ بـَـهاے یک دل شـِکـَستـَלּ .... !

اینجا دُروغ ها باعـِث مـَرگ ِ عـِـشق ُ اِعتـِماد میشوَد !!

اینجا آدَم ها دُروغ هاے شـ ـاخ دار مے گویـَـند

بــَعد دَماغ خـُود را جـَراحے پــِلاستیک مے کـُنـَند...


[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 07:57 ق.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]