تبلیغات
دختری به نام تنهایی - لیلی و مجنون

دختری به نام تنهایی

لیلی و مجنون

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه ی لیلا نشستعشق آن شب مست مستش کرده بودفارغ از جام الستش کرده بودگفت یارب از چه خوارم کرده ایبرصلیب عشق دارم کرده ایخسته ام زین عشق دل خونم نکنمن که مجنونم،تو مجنونم نکنمرد این بازیچه دیگر نیستماین تو ولیلای تو... من نیستمگفت ای دیوانه لیاقتت منمدر رگت پنهان و پیدا منمسالها با جور لیلا ساختیمن کنارت بودم و نشناختی[ پنجشنبه 13 خرداد 1389 ] [ 09:15 ق.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]