تبلیغات
دختری به نام تنهایی - روش انتخاب ادکلن بر اساس نوع پوست

دختری به نام تنهایی

روش انتخاب ادکلن بر اساس نوع پوست
در انتخاب ھر ادوکلن سه مرحله وجود دارد. زمانی که در فروشگاه ھستید، ادوکلن مورد
نظرتان را برداشته و کمی از آن را به عنوان نمونه روی کاغذ تستر بزنید و بو کنید. این اولین
مرحله و اولین احساس شما نسبت به رایحه این عطر است
معمولاً وقتی آقایان می خواھند اودکلن بخرند، یکی از دو کار زیر را انجام می دھند :
1- دنبال ھمان عطری که از دوران دبیرستان استفاده می کردند خواھند بود .
2- عطری را انتخاب می کنند که در ھنگام خرید به نظرشان خوشبو بیاید .
البته راه دوم بسیار بھتر از راه اول به نظر می آید، اما برای انتخاب عطر فقط مھم این نیست
که کدام به نظرتان خوشبو بیاید. پوستتان ھم مھم است و اینکه آیا با پوست شما سازگاری
دارد یا خیر. رایحه ھر عطری برای افراد مختلف متفاوت است چرا که این رایحه تا حد زیادی به
نوع پوست شما و مواد تشکیل دھنده ی آن عطر بستگی دارد .
برای داشتن انتخاب بھتر متن زیر را مطالعه کنید.

روش تست ادوکلن:

قبل از اینکه با اصول سازگاری عطر با پوستتان آشنا شوید، ابتدا برایتان چند نکته برای انتخاب
اولیه ادوکلن ذکر می کنیم :
در انتخاب ھر ادوکلن سه مرحله وجود دارد. زمانی که در فروشگاه ھستید، ادوکلن مورد ▪
نظرتان را برداشته و کمی از آن را به عنوان نمونه روی کاغذ تستر بزنید و بو کنید. این اولین
مرحله و اولین احساس شما نسبت به رایحه این عطر است .
١٠ الی ١۵ دقیقه صبر کنید و بعد دوباره کاغذ را بو کنید. این دومین مرحله است. در این ▪
مرحله شما رایحه جدیدی بعد از از بیرون رفتن رایحه اول از بینیتان به مشامتان خواھد خورد .
۴۵ دقیقه تا یک ساعت دیگر صبر کرده و دوباره کاغذ را بو کنید. این مرحله سوم است و در ▪
این مرحله شما بویی استشمام خواھید کرد که برای ٣ یا ۴ ساعت ماندگار خواھد بود. اگر
رایحه این عطر در ھر سه مرحله مورد پسند شما بود، می توانید آن را انتخاب کنید .
ترکیباتی در ادوکلن ھا که باید از آنھا پرھیز کرد.
انواع بسیاری از ادوکلن ھا حاوی ترکیباتی مصنوعی ھستند. بعضی از انواع متداول این
ترکیبات که باعث مشکلات پوستی مثل خارش، جوش، آماس و اگزما و حتی مشکلات
تنفسی می شوند شامل انواع زیر ھستند :

الکل بنزین ▪
استات بنزین ▪
بنزالدئید ▪
لیمونین ▪
لینالول ▪
آ- پینن ▪
استات اتیل ▪
استون ▪

متاسفانه، ھیچیک از عطرسازھا ترکیبات عطرھا را روی شیشه آن ذکر نمی کنند .اما شما
می توانید فرض کنید که یکی از ترکیبات اصلی ھمه عطرھا الکل اتیل است. این ماده باعث
می شود که روغن ھای عطر به ھم آمیخته شود

چطور بفھمیم عطری با نوع پوستمان سازگاری دارد؟

کیفیت ادوکلن و تاثیرگذاری آن، ھر دو به مسائل زیادی از جمله رژیم غذایی، محیط، ژنتیک و
رفتارھا (مثل فشارھای عصبی ، سیگار کشیدن،...) بستگی دارد. اما یکی از مھمترین
فاکتورھا نوع پوست شما و درجه رطوبت آن است. ھر چه پوست مرطوب تر (یا خشک تر)
باشد، ادوکلن رایحه ای قوی تر (یا ضعیف تر) خواھد داشت .

1- پوست ھای چرب و مرطوب:

افرادی که پوست ھایی با رطوبت و چربی زیاد دارند، فعالیت شیمیایی بدنشان بیشتر است.
این چربی اضافی روی سطح پوست می تواند با ادوکلن ترکیب شده و عطر دوام بیشتری پیدا
کند. اما این چربی زیاد ممکن است ھمچنین باعث شود که رایحه ی عطر تغییر کرده و به
بویی ناخوشایند تبدیل شود .برای جلوگیری از این مسئله، در طی روز از مقدار کمتری ادوکلن استفاده کنید یا اینکه ازادوکلن ھایی با بویی ضعیف تر یا عطرھایی که کمتر با عطر مشک و بیشتر با عطر میوه ھا وگل ھا ساخته شده باشد استفاده کنید. ادوکلن ھایی که برای فصل تابستان ساخته شده اند برای مردھایی که پوست چرب دارند بھترین نحو به حساب می آید .

2- پوست ھای خشک:

ادوکلن بسیار سریعتر در پوست ھای خشک از بین می رود، به ھمین دلیل باید مقدار
بیشتری مورد استفاده قرار گیرد. ھرچند، به خاطر وجود ترکیبی مثل الکل اتیل، استفاده زیاد
ھم ممکن است باعث خشک کردن ھر چه بیشتر و خراب کردن پوست شود. مسئله بسیار
پیچیده ای است ...
با دانستن این مطلب، افرادی که پوست ھایی خشک دارند باید دنبال عطر ھای زمستانی
باشند. این ادوکلن ھا عطر قوی تری دارند و در ھوای خشک و سرد ماندگاری طولانی دارند.

3- پوست ھای حساس:

بزرگترین خطر برای مردھایی که پوست حساس دارند این است که از ادوکلن ھای قوی
استفاده کنند در حالیکه ااز سایر محصولات پوستی قوی نیز استفاده می کنند. اگر پوستتان
دچار آکنه و کھیر است، بھتر است که ازاستفاده ادوکلن بعد از استفاده از افترشیو و اسپری
بدن خودداری کنید، به خاطر اینکه ممکن است باعث آلرژی شود .
افرادی که پوست حساس دارند می توانند از ھمان قوانین مربوط به پوست ھای خشک در
خرید ادوکلن استفاده کنند، اما بھتر است که ترکیباتی که در این عطرھا استفاده می شود
ھمه از مواد طبیعی باشند.

چند نکته دیگر:

برای گرفتن نتیجه مطلوب ادوکلن را به گلو، مچ ھا، سینه و اطراف گردنتان بزنید .این قسمت
ھا بھترین نواحی ھستند که عطر بتواند با چربی طبیعی بدن شما مخلوط شود. نکته دیگر
اینکه قبل از لباس پوشیدن از عطر به پشت زانوھایتان ھم بزنید چون این ناحیه رایحه را به
خوبی منتشر می کند. افراد بسیاری عادت دارند که در آخر کار کمی ھم از عطر روی
لباسهایشان اسپری کنند، اما این کار منع می شود. چون به لباس آسیب می رساند .
و در آخر نکته دیگری اضافه می کنیم و آن این است که ھیچ کس نباید تا زمانی که نزدیکتان
نشده است رایحه عطرتان را استشمام کند. اگر وارد اتاقی شدید و مردم پشت سر شما بو
کشیدند، مشخص است که زیاد از عطرتان استفاده کرده اید. برای اطمینان به ھر اندازه که
می توانید مقدار کمتری استفاده کنید .
سعی کنید در انتخاب عطر ھم مثل انتخاب صابون یا مرطوب کننده به پوستتان اھمیت دھید و
با توجه به نوع پوستی که دارید، ادکلنتان را تھیه کنید.


[ پنجشنبه 12 اسفند 1389 ] [ 05:10 ب.ظ ] [ parnian ] [ نظرات() ]